حضور رییس دانشگاههای علمی کاربردی واحد استان یزددر مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان تفتبازدید رییس دانشگاههای علمی کاربردی واحد استان یزد از کارگاه های مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام خمینی (ره) شهرستان تفت .

بازدید رییس دانشگاههای علمی کاربردی واحد استان یزد از کارگاه های مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام خمینی (ره) شهرستان تفت .

    یزدفردا-  به گزارش روابط عمومی مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام خمینی (ره ) شهرستان تفت: در راستای افزایش تعاملات بین دستگاهی و ارتقاء سطح مهارت دانشجویان ؛ "دکتر احمدی"رئیس دانشگاههای علمی کاربردی واحد استان یزد در معیت "مجید فصاحت" سرپرست مرکز تفت و زارعی مسئول مرکز علمی - کاربردی مرکز آموزش فنی وحرفه ای از کارگاه های (برق خودرو، برق ساختمان، آسانسور و  پی ال سی ، برق صنعتی، جوشکاری برق، کامپیوتر و صنایع غذایی) مرکز بازدید کردند .

  گفتنی است :برنامه ریزی در خصوص افزایش تعاملات و همکاری دو جانبه میان دو دستگاه از نتایج بازدید مذکور بود . کاربران آنلاین

نظرهای کاربران