بازدید فرماندار از اداره ورزش و جوانان شهرستان بافقبه گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان بافق صبح امروز یکشنبه 19 دیماه 1395 محمد زاده رحمانی سرپرست فرمانداری بافق ضمن حضور در اداره ورزش و جوانان این شهرستان از مجموعه ورزشگاه تختی ، سالن در حال ساخت 1200 نفره ، سونا و جکوزی استخر لاله و سالن اختصاصی شمشیربازی این شهرستان بازدید بعمل آوردکاربران آنلاین

نظرهای کاربران