طنز رادیویی زیرساباط در رادیو یزدبرنامه نمایش طنز زیرساباط بطورزنده ازصدای یزد پخش می شود.

به گزارش روابط عمومی صداوسیمای مرکز یزد اگربه نمایش رادیویی علاقمند هستید می توانید هرهفته جمعه ها ازساعت
10صبح شنونده نمایش طنز زیرساباط ازرادیو یزد باشید. نمایش طنز زیرساباط ماجراهای شیرین اهالی ساباط  نشین است که هر جمعه به مدت 90دقیقه به سمع شنوندگان رادیو یزد می رسد.

عوامل برنامه  بازیگران: علی دهقانپور-فاطمه زارع –مریم تقی زاده

نویسنده:مریم تقی زاده     تهیه کننده: حسین شفیع

قابل توجه شنوندگان نمایش طنز رادیویی ساباط:

ساباط، معبری برای آرامش رهگذران

ساباط ها به گونه ای استقرار پیدا كرده اند تا انسان پیاده در مسیر حركت خود در یك توالی مناسب در فضای سایه قرار گیرد.

حتما شماهم هر وقت از كوچه و پس كوچه های بافت های قدیمی شهرهایی چون یزد، كرمان، خوزستان و... عبور كردید برایتان این پرسش بوده كه بسیاری از این كوچه ها چرا مسقف هستند، در واقع به این كوچه های مسقف ساباط (سابات) گفته می شود.

ساباط در زبان فارسی دارای ریشه ای كهن است. بخش اول آن «سا» به معنای آسایش و بخش دوم آن «باط» نمودار ساختمان، آبادی و عمارت است كه این نوع معماری خاص مناطق آب و هوای گرمسیر و كویری است تا با انداختن سایه و ایجاد مسیری خنك برای رهگذران، آنها را از شدت تابش نور خورشید و گرما در این معابر محافظت كند. ساباط ها از لحاظ نوع سقف به دو گونه تقسیم می شوند؛ یك گونه آن دارای سقف مسطح بوده و از تیرهای چوبی و حصیر برای نگهداری وزن و سقف آن استفاده می شود و نوع دیگر ساباط هایی است كه دارای طاق هستند. این ساباط ها با توجه به مسائل استاتیكی بخوبی می توانستند وزن سقف را هرقدر هم سنگین بود به ستون ها، دیوارها و سپس به زمین منتقل كنند. روش آجرچینی این سقف ها اغلب به صورت رومی انجام می شده است.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران