رضا نارگانی سرپرست اداره ورزش و جوانان بافق :

حمایت مسئولان از ورزشهای ساحلی جدی استعصر امروز یکشنبه 12 دیماه 1395 رضا نارگانی سرپرست اداره ورزش و جوانان بافق در محل تمرینات تیم والیبال ساحلی حاضر شد و بر روند کار این ورزشکاران نظارت کرد.

یزد فردا:

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان بافق ، رضا نارگانی  در حاشیه تمرین امروز تیم والیبال ساحلی  که با حضور رئیس هیات والیبال  برگزار شد، افزود: حمایت مسئولان و متولیان ورزش از ورزشهای ساحلی جدی است.

رضا نارگانی در ادامه افزود : شهرستان بافق دارای موقعیت خاصی است که قابلیت ارتقاء در ورزشهای ساحلی را دارد و والیبال ساحلی شهرستان نیز می تواند با داشتن ظرفیتها و پتانسیلهای موجود به عنوان یک پایلوت در کشور مطرح گردد.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران