رضا نارگانی سرپرست اداره ورزش و جوانان بافق :

ورزش یکی از پایه های درمان بیماران دیابتی استبه گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان شهرستان بافق صبح امروز 12 دیماه1395 محمد رضا آقایی مدیر مرکز تحقیقات دیابت استان یزد با حضور در اداره ورزش و جوانان بافق با رضا نارگانی سرپرست این اداره دیدار و گفتگو کرد

در این دیدار محمد رضا آقایی ضمن تبریک انتصاب رضا نارگانی به عنوان سرپرست جدید اداره ورزش و جوانان خواستار همکاری دو نهاد تاثیر گذار در جهت سلامت هموطنان و همشهریان شد

رضا نارگانی سرپرست اداره ورزش و جوانان نیز ورزش در درمان دیابت را بسیار موثر و تاثیرگذار خواند و گفت اداره ورزش و جوانان بافق آمادگی هرگونه همکاری را در این زمینه دارد

سرپرست اداره ورزش و جوانان در ادامه افزود : مطالعات نشان داده اند كه افزايش فعاليت بـدني در پـيش گيـري ازوقوع ديابت در افرادي كه در معرض خطر هستند، بسيار موثراست و افرادی  كه چاق هستند و زندگي كم تحرك دارند يا در بـين بـستگان آنهـاافراد ديابتي ديده ميشود  در معرض خطر ابتلا به ديابت هستند لذا تغيير سبك زندگي شامل رعايت برنامه غذايي و انجام فعاليـتهـاي

بدني منظم و مستمر از بروز ديابت در اين افراد جلوگيري كرده و ياحداقل آن را به تأخير مياندازد

برچسب‌ها : ورزش و جوانانکاربران آنلاین

نظرهای کاربران