آتش نشانان سیمان تجارت مهریز نفس آتش را در مانور بریدندصادقی خبرنگار یزد فردا : 

در مانور مبارزه با آتش و حوادث ایمنی حین مبارزه ٬ که بدستور مدیریت و برای سنجش توانایی های گروههای ایمنی و آتش نشانان و پرسنل٬ اتفاق افتاد ؛بیش از ۵۰  به سمت محل حادثه شتافتند و در همان ساعت اولیه با بریدن نفس های حریق و نجات مصدومین ٬ توانایی خود را در مقابله با هر حادثه به رخ کشیدند .

عباسعلی معینیان مدیر عامل و عضو هیات مدیره و طراح این مانور ٬ تلاش همکارانش را در مهار آتش و نجات مصدوم ستود و ضمن تقدیر و تشکر از همه ی همکارانش خواست ٬ ضمن حفظ خونسردی، به مقابله با حوادث  شتافته و قدرتمندی خود را در مهار حوادث نشان دهند. 
وی بر آمادگی  همکارانش  و افزایش تجهیزات ایمنی  تاکید کرد.

این مانور  در محل شرکت گروه صنعتی و معدنی سیمان تجارت مهریز با حضور مدیران ٬ کارشناسان ٬ پرسنل و کادر ایمنی و بهداشت انجام شد .کاربران آنلاین

نظرهای کاربران