گزارش تصویری:بازدید دو مدیر کل از کشتارگاه صنعتی مهریزطی بازدیدی که محمود شاکر شمسی مدیرکل دفتر امور شهری، روستایی و شوراهای استانداری یزد وعلی‌اکبر حدادزاده مدیرکل دامپزشکی استان یزد از کشتارگاه سنتی و صنعتی در حال احداث مهریز داشتند از نزدیک با روند پیشرفت این پروژه اشنا شدند

طی بازدیدی که محمود شاکر شمسی مدیرکل دفتر امور شهری، روستایی و شوراهای استانداری یزد وعلی‌اکبر حدادزاده مدیرکل دامپزشکی استان یزد از کشتارگاه سنتی و صنعتی در حال احداث مهریز داشتند از نزدیک با روند پیشرفت این پروژه اشنا شدندکاربران آنلاین

نظرهای کاربران