گزارش تصویری

بازدید فرمانده ناحیه مقاومت بسیج مهریزاز کشتارگاه صنعتی معین دام یزد سرهنگ پاسدار "علی اصغر سلمانی" در جریان بازدید از مجتمع کشتارگاهی صنعتی در حال ساخت و کشتارگاه سنتی شهرستان مهریز، ضمن بازدید از قسمت های مختلف و آشنایی با مشکلات موجود در این مجموعه ها، تحقق اقتصاد مقاومتی و ایجاد فرصت های اشتغال را یک کار جهادی گسترده خواند و تاکید کرد: برای رفع مشکلات جامعه باید جهاد گونه وارد عرصه شد.
 کاربران آنلاین

نظرهای کاربران