"معاونت استانداری و فرمانداری ویژه شهرستان طبس"

بازدید مهندس طلائی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس از ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن این شهرستانظهر امروز مهندس طلائی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس از ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان طبس بازدید کرد در این بازدید مهدس طلائی بر درستی و دقت انجام کار تاکید کرد

سرویس عکس خبری طبس فردا"سعید قلی زاده ثالثکاربران آنلاین

نظرهای کاربران