امشب در فرمانداری ویژه شهرستان طبس/جلسه ای از نوع اتحاد و همدلی

گزارش تصویری دیدار وهمدلی معاون استاندار و فرماندار ویژه طبس با اعضا و تشکلات حامی دولت در شهرستان طبسدر این جلسه طلائی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس برهمدلی وایجاد اتحاد دوجانبه میان مردم و مسئولین طبس تاکید کرد

در این جلسه طلائی معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس برهمدلی وایجاد اتحاد دوجانبه میان مردم و مسئولین طبس تاکید کرد
وی خاطرنشان کرد" برای ریشه کن کردن معظل بیکاری جوانان شهرستان و راه اندازی کارخانه جات طبس نیاز به دوری از حاشیه ها و متحد شدن بایکدیر است

سرویس عکس خبری طبس فردا"سعید قلی زاده ثالث

کاربران آنلاین

نظرهای کاربران