انتخابات شوراهای دانش آموزی در مدارس بخش گاريزات برگزار شد.به گزارش روابط عمومي بخشداري گاريزات كهدوئيه انتخابات شوراهای دانش آموزی در مدارس بخش گاريزات در روز سوم آبانماه همزمان با سایر مدارس شهرستان تفت برگزار گردید.

دانش آموزان مدارس بخش گاريزات با حضور در پای صندوق های رای، اعضای شورای دانش آموزی مدرسه خود را انتخاب نمودند.کاربران آنلاین

نظرهای کاربران