نشست بررسی مسائل و مشکلات آب روستایی به ریاست فرماندار تفت و با حضور جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان در محل فرمانداری تفت برگزار شد.

نشست بررسی مسائل و مشکلات آب روستایی به ریاست فرماندار تفت و با حضور جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی شهرستان در محل فرمانداری تفت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری تفت، "محمود زارع رشکوییه" در ابتدای این نشست با اشاره به خشکسالی های پی در پی و تاثیر کمبود آب بر بخشهای مختلف گفت: متاسفانه بحران و چالش کمبود آب تاثیرات منفی را به ویژه در مناطق روستایی شهرستان و عرصه های کشاورزی داشته است.

فرماندار تفت با بیان این که نیازمند اندیشیدن راهکار لازم برای تامین آب پایدار روستایی هستیم گفت: منابع محدود آب زیرزمینی به ویژه با توجه به خشکسالی های اخیر و کاهش آبدهی قنوات و چاهها  پاسخگوی نیاز روستاییان عزیز نیست و باید از طریق توسعه شبکه آبیاری نوین، توسعه کشت کم آبخواه و استفاده از روش های نوین برای بهره گیری حداکثری از آب موجود برنامه ریزی کرد.

زارع با بیان این که باید اعتبارات لازم را برای تحقق مجتمع های آبرسانی روستایی اختصاص یابد گفت: خوشبختانه با نگاه مثبت مدیریت ارشد استان یزد و پیگیری های به عمل آمده، در این رابطه اقدامات خوبی صورت گرفته است که امیدواریم محقق گردد.

وی با بیان این که کشاورزی از مهم ترین محورهای توسعه شهرستان تفت در نظر گرفته شده ادامه داد: عمده کشاورزی شهرستان به صورت خرده مالکی و در روستاهای متعدد واقع شده و بیشترین جمعیت شهرستان در مناطق روستایی ساکن هستند و حیات این مردمان سختکوش و قناعت پیشه روستایی با موضوع آب پیوند خورده است.   

زارع با اشاره به بحران کنونی آب در کشور خاطرنشان کرد : منابع و حجم سفره های زیرزمینی آب محدود است، لذا حفاظت و بهره برداری درست و منطقی با بهره وری بالا از این منابع محدود ضروری است.

در ادامه این نشست اعضاء بیان مشکلات موجود در حوزه تامین آب مورد نیاز شرب و کشاورزی برخی از مناطق روستایی بخش مرکزی تفت پرداختند و تصمیماتی برای حل مشکل آب این مناطق اتخاذ شد.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا