مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش و پرورش بخش گاريزات برگزار شد.به گزارش روابط عمومي بخشداري گاريزات-كهدوئيه مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش و پرورش بخش گاريزات باحضور بخشدار, رئيس اداره آموزش و پرورش بخش نير, اعضاي شوراي اداري بخش و جمعي از فرهنگيان بخش در محل سالن اجتماعات بخشداري برگزار شد.

در اين مراسم حاج حيدري, بخشدار گاريزات با اشاره به فرمایشات ائمه اطهار گفت: عمر انسانها به چهار دسته تقسیم می شود دسته اول حسرت گذشته را می خورند و دسته دوم اهم ها را رها کرده و به سراغ مهم می روند که این هم ضرر است و دسته سوم به سراغ کارهای عبث و بیهوده می روند و دسته چهارم انسانهای غافل هستند و در اینجا همه به نوعی عمر را ازدست می دهند. وی سپس با اشاره به عمر کاری و فاصله ای که این فرصت در دست ما است افزود: سی سال عمر کاری با یک چشم برهم زدن تمام می شود و ما می توانیم با امکانات و مسئولیتی که در دست ما است بسیار مفید و مثمر ثمر باشیم و خوب است که انسان درک موقعیت کند و طوری برنامه ریزی بکند خودش هم از ثواب کارها که می کند بهره مند شود.

در ادامه مراسم از زحمات چند ساله آقاي علي بين آبادي قدر داني و آقاي ميرزاحسن زارع رشكوئيه به عنوان رئيس جديد اين اداره معرفي شدند

 کاربران آنلاین

نظرهای کاربران