در گفت و گوی اختصاصی با یانوش کوواچ سفیر مجارستان مطرح شد

فیلم : یانوش کوواچ سفیر مجارستان پس از دیدار با شهردار یزد مطرح کرد:زمینه مشارکت و همکاری اقتصادی مجارستان با شهرداری یزد فراهم استاولین بار دو سال پیش به یزد آمده ام که در آن سفر یک هیئت پارلمانی همراهی می کرد و در بهار آینده نیز در راس یک هیئت عالی رتبه پارلمانی به یزد سفر خواهیم کرد امیدواریم که در ان سفر هم بتوانیم خیابانی را در این شهر با نام یزد بریم افتتاح کنیم .

یزد فردا – سرویس اجتماعی

سفیر جمهوری مجارستان که در یزد به سر می برد در حاشیه دیدارش با شهردار یزد در گفتگویی اختصاصی با یزد فردا در خصوص تجربیاتش در یزد سخن گفت که مشروح این گفت و کو را در زیر می خوانید:

یزد فردا : علت سفرتان به یزد چه بوده است ؟

سفر به یزد برای من به عنوان سفیر مجارستان در ایران موضوع جدیدی نیست چرا که اولین قرار داد خواهر خواندگی بین مجارستان و ایران سال ها پیش در یزد منعقد شد که شهر های یزد از کشور ایران و  و یزدبریم از کشور مجارستان به عنوان خواهر خوانده تفاهم همکاری امضاء کردند که این موضوع به بیست سال پیش بر می گردد . برای ما مجار ها یزد شهر بسیار عزیز و ارزشمندی است

یزد فردا : یزد را چگونه دیده اید؟

برای ما مجارستانی ها که کشوری پر آب با شهر های سبز و آباد داریم یزد شهر متفاوت و جذابی است که این چنین شهری با این سطح آبادانی در وسط کویر بوجود آمده است ، دیروز با کمک شهرداری  یزد از قنات های یزد بازدید کردیم ، همین امروز هم با شهردار شهر شما که صحبت می کردم به وی گفتم بسیار خوب است که شما در این شهر کویری چنین پارک های سر سبزی دارید .

یزد فردا : اولین بار کی به یزد آمده اید و سفر های پیش روی شما به یزد چه خواهد بود ؟

اولین بار دو سال پیش  به یزد آمده ام که در آن سفر یک هیئت پارلمانی همراهی می کرد و در بهار آینده نیز در راس یک هیئت عالی رتبه پارلمانی به یزد سفر خواهیم کرد امیدواریم که در ان سفر هم بتوانیم خیابانی را در این شهر با نام یزد بریم افتتاح کنیم .

یزد فردا : در این سفر به یزد قرار دادی بین شرکت های مجاری و شهرداری یزد بسته شده است ؟

خیر تا اینم لحظه قرار دادی بصورت رسمی امضا نشده است اما با صحبت هایی که با شهردار یزد داشته ایم توافق شده است که تا دو هفته آینده گوه از مهندسین و متخصصان مجارستانی برای بررسی شرایط همکاری دو جانبه بین شرکت های مجاری و شهرداری یزد در خصوص مدیریت پسماند ، جمع آوری و بازیافت آن به یزد سفر کنند که در صورت توافق دو سطرف قرار دادی دارای ارزش ریالی هم بسته خواهد شد . با توجه به تکنولوژی خوبی که در این زمینه در مجارستان وجود دارد می توان امیدوار بود این همکاری شکل بگیرد .

یزد فردا : بهترین تجربه شما در یزد چه بوده است ؟

اجازه بدید بجای یک تجربه خوب دو تجربه خوب رو برای شما بیان کنم ، اولین تجربه خوب من و تجربه با ارزش من در یزد دیدن قنات های یزد بود ، سازه های قنات برای ما سازه متفاوتی است که آن را تجربه نکرده ایم و این بهترین تجربه من بود در این بازدید موفق شدم سازه های قنات را از داخل آن ببینم که تجربه بی نظیری بوده است ، دومین تجربه خوب من در یزد دیدن کویر یزد بود که زیبا و بی نظیر است

  دانلود فیلم گفتگو
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران