حضور مهندس زاده رحمانی فرماندار شهرستان خاتم در نمايشگاه توانمندي هاي هنري و مهارتي كودكان در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مروستبه مناسبت هفته جهانی کودک صورت گرفت: حضور مهندس زاده رحمانی فرماندار شهرستان خاتم به اتفاق امام جمعه، اعضاي شوراي اسلامي و مسئولين محلي مروست در نمايشگاه توانمندي هاي هنري و مهارتي كودكان در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان مروست


کاربران آنلاین

نظرهای کاربران