حضور زاده رحماني فرماندار شهرستان خاتم در بين عزاداران حسينيه صاحب الزمان (عج)، حضرت علی اکبر (ع) و ملكي هراتتصویری/ حضور زاده رحماني فرماندار شهرستان خاتم و صادق زاده شهردار هرات در بين عزاداران حسينيه صاحب الزمان (عج)، حضرت علی اکبر (ع) و ملكي هرات.


کاربران آنلاین

نظرهای کاربران