انجام ثبت نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن به صورت رایگان در مرکزآموزش فنی وحرفه ای امام علی(ع)شهرستان اردکانرئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای امام علی(ع)شهرستان اردکان از انجام ثبت نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن به صورت رایگان درآن مجموعه خبرداد.

رئیس مرکز آموزش فنی وحرفه ای امام علی(ع)شهرستان اردکان از انجام ثبت نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن به صورت رایگان درآن مجموعه خبرداد.

     به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد،نادر متالهی در تشریح این خبر گفت:با توجه به اعلام فرمانداری شهرستان مبنی بر همکاری ادارات و ارگانهای دولتی در انجام ثبت نام اینترنتی سرشماری نفوس و مسکن سال 1395،مرکز آموزش فنی و حرفه ای امام علی(ع) اقدام به ثبت نام از متقاضیان به صورت رایگان نموده است.

وی افزود: این مرکز در ساعت اداری ، آماده انجام ثبت نام اینترنتی همشهریان عزیز اردکانی می باشد. همچنین تمامی کارکنان این مرکز هم در روزهای ابتدایی سرشماری اینترنتی ،در این طرح شرکت نمودند.لازم به ذکر است سرشماری اینترنتی نفوس ومسکن تا 24 مهرماه ادامه خواهد  داشت.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران