بازدید کارشناس سازمان شهرداریها و دهیاربهای کشور از مهریز/مهریز شهرستان پیشتاز در طرح جامع پسماندبه گزارش ابوالفضل ابویی خبرنگار مهریز

با توجه به پیشتاز بودن شهرستان مهریز در تهیه طرح جامع پسماندو  انتخاب شهرستان مهریز به عنوان تنها شهرستان استان یزد برای تخصیص اعتبار جهت پسماند که بالغ بر ده میلیارد ریال می باشد با پیگیریهای صورت گرفته توسط شهرداری برای تحقق این امر، کارشناس سازمان شهرداریها ودهیاربهای کشور خانم ترحمی جهت بازدید از مقدمات تهیه این طرح، وارد شهر مهریز شد و از وضع موجود بازدید کرد.

در این بازدید شهردار مهریز و مسئول خدمات شهری شهرداری، ترحمی را همراهی کردند.
در پایان این مقام مسئول به پیشنهاد شهردار از باغ جهانی پهلوان پور بازدید و ظرفیت ها و پتانسیل های شهر مهریز به نماینده سازمان شهرداریهای کل کشور معرفی شد.
برچسب‌ها : مهریزکاربران آنلاین

نظرهای کاربران