گزارش تصويري افتتاح اولين نمايشگاه توانمنديهاي روستاييان استان يزد (غرفه بخش گاريزات)گزارش تصويري افتتاح اولين نمايشگاه توانمنديهاي روستاييان استان يزد (غرفه بخش گاريزات)کاربران آنلاین

نظرهای کاربران