بازدید مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از مرکز شبه خانواده مشکل گشای بهزیستی شهرستان تفتبازدید مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از مرکز شبه خانواده مشکل گشای بهزیستی شهرستان تفت .

بازدید مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد از مرکز شبه خانواده مشکل گشای بهزیستی شهرستان تفت .

       به گزارش روابط عمومی مرکزآموزش فنی و حرفه ای استان یزد:"علی آقاافضلی"  مدیرکل،"رضا نویدی"معاونت اداری و پشتیبانی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد به اتفاق"علی شبانی"رئیس مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان تفت و"فصاحت"رئیس اداره بهزیستی شهرستان از مرکز شبه خانواده مشکل گشای بهزیستی شهرستان تفت بازدید نمودند .

درجریان این بازدید که با حضور آقای آقایی یکی از خیرین و حامیان کودکان بی سرپرست و بدسرپرست مجموعه صورت گرفت؛مقررشد: مرکزآموزش فنی و حرفه ای شهرستان نسبت به برنامه ریزی در خصوص برگزاری دوره های آموزشی متناسب با سنین مددجویان؛و به ویژه برگزاری دوره آموزشی رباتیک در مرکز شبه خانواده مشکل گشای بهزیستی شهرستان تفت اقدام نماید.

شایان ذکر است: این مجموعه تحت نظارت اداره بهزیستی شهرستان و با همکاری و توسط تنی چند از معلمین خیر و بازنشسته شهرستان راه اندازی گردیده و مراقبت از تعداد 9 نفر از کودکان بی سرپرست و بد سرپرست را برعهده دارد .
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران