اردوی جهادی دانشجویان پیام نور تفت در روستای کرد ابادرئیس پیام نور تفت به همراه مقیمی مدیر فرهنگی پیام نور استان از اردوی جهادی دانشجویان پیام نور تفت در روستای کرد اباد باز دید کرد

در این باز دید ابتدا حسینی پور مسئول بسیج دانشجویی شهرستان گزارشی از فعالیتهای انجام شده ارائه نمود سپس دکتر محمدی در جمع خانواده های روستا حضور یافت و به مدت دو ساعت پاسخگوی مسا ئل و مشکلات انها در زمینه روانشناسی و مسائل خانوادگی بود

در پایان خانواده های روستا ضمن استقبال و تشکر از این برنامه خواستار ادامه چنین جلساتی در روستا شدند .کاربران آنلاین

نظرهای کاربران