برگزاری اولین آزمون الکترونیکی ادواری سال 1395 در مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ابرکوهسرپرست مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان ابرکوه از برگزاری اولین آزمون الکترونیکی ادواری در سال 95 در آن مجموعه خبر داد.

سرپرست مرکز آموزش فنی وحرفه ای شهرستان ابرکوه از برگزاری اولین آزمون الکترونیکی ادواری در سال 95 در آن مجموعه خبر داد.

        به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد "عباس حسنی" در تشریح این خبر افزود: اولین آزمون الکترونیکی ادواری سال 1395،در 10 حرفه آموزشی ، طی 7 نوبت زمانی مجزا با حضور تعداد 80 نفر متقاضی در سایت آزمون الکترونیکی مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان ابرکوه برگزار گردید.

وی افزود: آزمون هر حرفه شامل دو مرحله کتبی و عملی است که متقاضیان جهت دریافت نتایج می توانند به سایتhttp://yazdtvto.ir ؛(منوی دسترسی سریع – اعلام نتیجه و کارت آزمون)مراجعه نموده و در صورت كسب نمره قبولي براساس برنامه زمانبندي اعلام شده از سوی اداره سنجش و ارزشیابی مهارت استان براي شركت در آزمون عملي به مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان مراجعه کنند.
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران