شناسایی ، انسداد و پر نمودن دو حلقه چاه غیر مجاز در منطقه ابرکوهمحمدحسين باقري رئيس اداره منابع آب ابركوه  اعلام كرد: در راستای طرح احیاء و تعادل بخشی منابع آبهای زیرزمینی برخورد قاطعانه با برداشتهای غیرمجاز در سطح استان از اولویت های کاری وزارت نيرو بوده و برهمين اساس در شهرستان ابرکوه شناسایی  مواردی از چاههای غیرمجاز در دستور کار اکیپهای گشت و بازرسی این اداره قرار گرفته و از ابتدای سال جاری تاکنون هشت حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و اقدامات حفاظتی انجام شده است.

 رئيس اداره منابع آب ابركوه از انسداد و پرنمودن دو چاه غیر مجاز كه دارای منصوبات به میزان آبدهي  5/5 لیتر درثانیه بود خبرداد وافزود:   دوچاه غير مجاز مذكور در حال بهره برداری  بوده و بدلیل اینکه در زمان ورود گروه گشت وبازرسي  ، عملیات حفر ادامه داشته است لذا به استناد بند يك ماده آئین نامه اجرایی فصل دوم قانون توزیع عادلانه آب و حسب هماهنگی تلفنی با دادستان ، در همان روز توسط دو دستگاه بنکر، یک دستگاه پمپ تخلیه بتن و نیز یک دستگاه لودر، پس از 9 ساعت اقدام حفاظتی طاقت فرسا  ، نهایتا به پر وانسداد هردو چاه غیرمجاز اقدام كه پیگیری قضایی مجرمین حفر چاههای مذکور در مراجع قضایی در دستور کار قرار گرفته است.

وي اعلام كرد:  در راستای دستورالعمل  اطلاع رسانی، آموزش و فرهنگ سازی طرح احیاء . تعادل بخشی موضوع نامه ابلاغی وزارت نیرو،در ابتدای ماه مبارک رمضان و طی جلسه هم اندیشی با روحانیون و مبلغین اعزامی در ماه مبارک به مساجد شهر و روستاهای شهرستان نسبت  به توجیه بیشتر مردم و کشاورزان از تریبونهای مساجد  تأكيدشده است.

رئيس اداره منابع آب ابركوه ادامه داد:  دراين سخنراني ها در خصوص مسائل شرعي ازبرداشتهای غیر مجاز و"ضرورت نگاه به آبهای زیرزمینی به عنوان سرمایه ای متعلق به همه مردم و همه نسل های آینده  و"انفال بودن آب" و اشاره به اشاعه فرهنگ صحیح و مبتنی بر "حلال و حرام دینی" صحبت مي شود.

 

 
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران