دادستان دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ابرکوه"نيروي انتظامي حافظ جان و مال و ناموس مردم و پاسدار ارزش هاي اخلاقي و اسلامي است
یزدفردا"سرویس اجتماعی "حوادث"خبرهای پلیسی استان یزد- يزد- دادستان دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ابرکوه، نيروي انتظامي را حافظ جان و مال و ناموس مردم و پاسدار ارزش هاي اخلاقي و اسلامي دانست.
 
به گزارش واحد دریافت خبر یزدفردا"، "علي محمددشتکيان" در ديدار با سرهنگ "محمدرضازنگوئي" جانشين فرماندهي انتظامي شهرستان از پليس به عنوان پرچمدار امنيت و آرامش در جامعه و نيروي محرك در دستيابي به پيشرفت و شكوفايي در عرصه هاي مختلف ياد كرد و گفت: نيروي انتظامي حافظ جان و مال و ناموس مردم و پاسدار ارزش هاي اخلاقي و اسلامي است.
داستان دادسراي عمومي و انقلاب شهرستان ابرکوه، کاهش جرائم را مهمترين دستاورد تعامل پليس و دستگاه قضائي برشمرد و خاطر نشان کرد: تلاش منظم  پليس در کنار دستگاه قضاء موجب حفظ و برقراري امنيت در يک جامعه مي شود.
وي، بر ضرورت تعميق و گسترش تعاملات اجتماعي با نيروي انتظامي تاكيد كرد و اظهار داشت: توسعه تعامل با پليس يکي از راهكاري مهم در پيشگيري از جرائم بوده و ضامن امنيت و آرامش جامعه است.
سرهنگ زنگوئي در ادامه اين نشست بيان داشت: وقوع جرايم در جامعه در صورتي كاهش مي يابد كه تعامل و همكاري نيروي انتظامي و دستگاه قضائي هر روز بيشتر از قبل تقويت شود .
جانشين فرماندهي انتظامي شهرستان ابرکوه در خاتمه با قدرداني از تعامل و همدلي دستگاه قضائي با مجموعه انتظامي شهرستان بر ضرورت خدمت رساني شايسته به مردم در حوزه امنيت و آرامش تاكيد كرد و گفت: پيشگيري از جرايم و آسيب هاي اجتماعي مستلزم تبعيت از معنويات و فرهنگ سازي ارزش هاي اسلامي و اخلاقي در جامعه است.

برچسب‌ها : پلیسکاربران آنلاین

نظرهای کاربران