برای اولین بار در کتابخانه های عمومی ابرکوه صورت گرفت

جلسه مشاوره ویژه والدین اعضای خردسال و نوجوان کتابخانه عمومی کوثر برگزار گردیدبه منظور ارتقاء سطح فرهنگ مطالعه کودکان و نوجوانان جلسه مشاوره ویژه والدین اعضای خردسال و نوجوان کتابخانه عمومی کوثر برگزار گردید.

،"ملیحه دهقان" مسئول کتابخانه عمومی کوثر با بیان خبر فوق افزود: به منظور تعامل هرچه بیشتر بین خانواده ها و کتابخانه  و ارتقاء سطح مطالعه جلسه مشاوره ویزه والدین اعضا کتابخانه با حضور خانم ناظری برگزار گردید.در این جلسه خانم ناظری  ابتدا پیرامون مسائل تربیتی و وظایف مادران نکاتی را بیان نمودند و در ادامه در مورد مطالعه، کتاب و کتابخانه و تشویق حضار به این مقوله مهم پرداختند. 

 
کاربران آنلاین

نظرهای کاربران