یزدفردا"سامانه گندزدايي پيشرفته الكتروليز نمك طعام در محل اولين مخزن خط انتقال آب به شهرستان بهاباد تجهيز، نصب و راه اندازي شد .

اين سامانه با ظرفيت گندزدايي 90 ليتر بر ثانيه آب خام كه قابليت افزايش تا 120 ليتر در ثانيه را دارد ، راه اندازي شد .

مدير دفتر كنترل كيفيت و بهداشت آب شركت آبفا گفت : اين سامانه شامل دستگاه گندزدايي ، خط تزريق به مخزن و ساخت سايت مربوطه مي باشد كه با هزينه اي بالغ بر 2 ميليارد ريال از محل اعتبارات عمراني به بهره برداري رسيد .

ابراهيم عليدوست روش گندزدايي در اين سامانه را با گندزدايي به وسيله كلر متفاوت دانست و افزود : در اين روش از نمك طعام كه ماده اوليه اين سامانه به شمار مي رود و مي تواند با الكتروليز آب نمك يك محلول پايداري را توليد كند استفاده مي شود .

عليدوست اظهارداشت : استفاده از اين روش هم براي شبكه مناسب تر است و هم از لحاظ بهداشتي براي آب شرب مصرفي استاندارد است .

وي خاطر نشان كرد : با توجه به طول خط انتقال و وجود هفت مخزن تا شهر بهاباد امكان كلرزني به صورت پودر يا گاز كلر وجود نداشت چون در صورت استفاده از پودر ، گاز كلر يا آّب ژاول بايد ميزان كلر باقيمانده در مخزن اول چندين برابر حد استاندارد در نظر گرفته مي شد تا كلر در آخرين مخزن مشاهده گردد يا اين كه از دستگاه هاي متعددي براي اين منظور استفاده شود .

 در صورت استفاده از اين دستگاه با ميزان كلر 2/1در اولين مخزن و پس از طي مسافت 80 كيلومتر خط انتقال ، حداقل 0.7 ميلي گرم كلر در انتهاي خط خواهيم داشت .

وي هدف از طراحي و ساخت سامانه گندزدايي بهاباد را ارتقاء بهداشت آب و حذف دستگاه هاي متعدد در طول مسير خط انتقال آب به شهر بهاباد عنوان كرد .

 

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا