فرماندارمیبد در مراسم تجلیل از زیلوباف جوان میبدی گفت: با برند سازی، طراحی‌های نو، ایجاد بازارچه و به‌کارگیری نیروهای تازه‌نفس و جوان این هنر صنعت را باید به اوج رساند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری میبد، حسین فلاح در جلسه با معاون میراث فرهنگی استان و اعضای انجمن بافندگان زیلو، توسعه هنر صنعت جهانی زیلو را مرهون تلاش همه پژوهشگران، زیلوبافان و مسئولین خواند و گفت: احیاء این هنر صنعت بعد از یک دوره رکود و ثبت آن در فهرست جهانی و بازگشت آن به چرخه پویایی و فعالیت و اشتغال و اقتصاد کاری بزرگ بود که همه به آن کمک کردند.

فلاح افزود: حالا باید با برند سازی، طراحی‌های نو، ایجاد بازارچه و به‌کارگیری نیروهای تازه‌نفس و جوان این هنر صنعت را به اوج رساند.

در پایان این جلسه از خانم ندا کریمی زیلوباف جوان میبدی که در ارتقاء فرهنگ کار و تلاش و توسعه کمی و کیفی زیلو دست داشت؛ با اهداء لوح و هدایایی تقدیر کرد.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا