فاز اول تولید كنستانتره آهن مجتمع معادن اسمالمون مروست شهرستان خاتم در استان یزد روز سه شنبه با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، استاندار، فرماندار خاتم، نماینده مردم درمجلس و جمعی از مسئولان استان افتتاح و عملیات اجرایی فاز دوم و سوم تولید كنستانتره این مجتمع آغاز شد.

فرماندار خاتم در حاشیه بهره برداری این طرح به خبرنگار ایرنا گفت: فاز اول مجتمع معادن اسمالمون مروست با ظرفیت تولید 300 هزار تن در سال و اعتباری افزون بر یك هزار و 10 میلیارد ریال برای حدود 160 نفر اشتغال مستقیم ایجاد كرده است.
فرجام فاضلی افزود: عملیات فاز دوم و سوم این طرح نیز با طرفیتی بالغ بر یك میلیون تن درسال و اشتغالزایی مستقیم برای 200 نفر و پیمانكاری برای 50 نفر آغاز شده كه اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح 500 میلیارد ریال برآورد شده است.
فرماندار خاتم از تكمیل مطالعات فاز پنجم و ششم این طرح خبر داد و یادآور شد: پس از بهره برداری از این بخش ها اشتغالزایی مستقیم برای 250 نفر و پیمانكاری برای 100 نفر ایجاد می شود كه اعتبار مورد نیاز آن 740 میلیارد ریال پیش بینی شده است.
وی همچنین از تولید سالانه حدود یك میلیون و 200 تن گندله و یك میلیون تن آهن اسفنجی در این مجتمع معدنی و صنعتی خبر داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز برای بهره برداری چند طرح صنعتی و معدنی به استان یزد سفر كرده است.
مركز شهرستان خاتم در فاصله 240 كیلومتری از شهر یزد واقع شده است.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا