در راستای توسعه همکاریها و آموزش های فنی و حرفه ای با شرکت ها و صنایع صورت گرفت:بازدید کارشناس آموزش در صنایع اداره کل، رئیس مرکز و مسئول آموزش مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خاتم از معدن سنگ آهن و کارخانه تولید کنسانتره آهن کویر خاتم

در راستای توسعه همکاریها و آموزش های فنی و حرفه ای با شرکت ها و صنایع صورت گرفت:بازدید کارشناس آموزش در صنایع اداره کل، رئیس مرکز و مسئول آموزش مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خاتم  از معدن سنگ آهن و کارخانه تولید کنسانتره آهن کویر خاتم


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا