در نشست صمیمانه رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خاتم با مسئولان کمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان صورت گرفت:بررسی موارد همکاریهای دوجانبه دو مجموعه در سال 1396 .

در نشست صمیمانه رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خاتم با مسئولان کمیته امداد امام خمینی (ره)شهرستان صورت گرفت:بررسی موارد همکاریهای دوجانبه دو مجموعه در سال 1396 .

      به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای استان یزد: در نشست صمیمانه ای که با حضور"احمد پورابراهیمیان"رئیس مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خاتم"خبری"مسئول کمیته امداد امام خمینی(ره)شهرستان و آقای"دانشور"کارشناس آن نهاد در محل مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خاتم برگزار گردید، موارد همکاری دو مجموعه در سال 1396 مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفتند .

گفتنی است:معرفی جامعه هدف کمیته امداد جهت دریافت آموزش کارآفرین مقدماتی و پیشرفته kab به مرکز،معرفی متقاضیان آموزش در حرفه های طراحی و درخت و مراقبت زیبایی به مرکز و همچنین معرفی و اجرای رشته های آموزشی از قبیل :کشت گلخانه ای – پرورش دهنده زنبور عسل – پرورش دهنده مرغ تخمگذار ویژه آقایان که قابلیت اشتغال در سطح شهرستان را دارند از طریق انعقاد قرارداد آموزشی فی ما بین کمیته امداد امام خمینی(ره) و مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان خاتم از موضوعات مطروحه در این نشست بودند.

شایان ذکر است در پایان این نشست حاضرین در نشست مذکور از کارگاههای آموزشی مجموعه بازدید به عمل آوردند .

 


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا