گزارش تصویری بازديد مشترك آقايان شاكري شمسي مدير كل امور شهري، روستايي و شوراهاي استانداري و زاده رحماني فرماندار خاتم از پروژه بلوار بين دو روستاي تركان و هرابرجان


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا