تشکیل جلسه شورای پشتیبانی نهضت سواد آموزی شهرستان خاتم به ریاست زاده رحمانی فرماندار و با حضور کلیه اعضاء در محل فرمانداری

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا