امروز روز ملي روستا بود. 

جالب است بدانيد كه نسبت جمعيت روستايي به شهري در ايران ٣٠ به ٧٠، در استان يزد ١٥ به ٨٥ و اما در شهرستان خاتم بالاتر از  سطوح كشوري و استاني يعني ٤٠ به ٦٠ است.
بنابراين، جا دارد اين روز را به طور ويژه به روستائيان زحمتكش و توليدكننده شهرستان خاتم در دهستان هاي چاهك، فتح آباد، ايثار و هرابرجان تبريك گفته و در برابر اصالت، نجابت و استقامت اين روستانشينان عزيز سر تعظيم فرود آوريم.
 
محمد زاده رحماني

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا