فرماندار خاتم گفت: اقتدار نیروی انتظامی باید به موقع و در جای خود و همراه با رفتار خوش با مردم باشد و سعی بر این باشد که مدیریت جای کنترل را بگیرد.

فرماندار خاتم گفت: اقتدار نیروی انتظامی باید به موقع و در جای خود و همراه با رفتار خوش با مردم باشد و سعی بر این باشد که مدیریت جای کنترل را بگیرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری خاتم؛ محمد زاده رحمانی روز دوشنبه در جمع پرسنل نیروی انتطامی شهرستان خاتم اظهار کرد: مردم از نزدیک خدمات ارزشمند و ایثارگونه پلیس در تأمین امنیت و آرامش فردی و اجتماعی را لمس می کنند و آرامش مردم به خاطر زحمات شبانه روزی ناجا می باشد.
وی ضمن گرامیداشت هفته نیروی انتظامی از زحمات فرمانده و کارکنان انتظامی شهرستان خاتم در خصوص برقراری نظم و امنیت تقدیر و تشکر کرد.
وی با بیان اینکه امنیت آرامش مردم بخاطر زحمات شبانه روزی ناجا می باشد گفت: این امنیت و آرامشی که ما مردم داریم مدیون زحمات بی وقفه تمامی کارکنان نیروی انتظامی کشور عزیزمان می باشد.
زاده رحمانی افزود: مردم از نزدیک خدمات ارزشمند و ایثارگونه پلیس در تأمین امنیت و آرامش فردی و اجتماعی را لمس می کنند و قدردان این خدمات هستند .
در ادامه فرمانده انتظامی 'خاتم' با اشاره به رویکرد جامعه محوری پلیس گفت: ضرورت دارد جهت پیشگیری از بروز جرایم به سراغ علل و ریشه های بروز جرایم رفت که پلیس با درک این مهم اقدامات گسترده ای در راستای پیشگیری از جرائم و همچنین آسیب های اجتماعی انجام داده است.
فرمانده انتظامی خاتم همچنین بیان کرد: امروزه پلیس نقش اساسی در بحث کاهش آسیب های اجتماعی دارد که با اتخاذ رویکرد علمی و کارآمد، همواره بر آن است تا با برنامه ریزی مناسب، نسبت به پیشگیری از جرایم اقدام کند و بستر لازم را برای توسعه پایدار به بهترین شکل فراهم سازد.
سرهنگ علیرضا صالحی درخاتمه به ضرورت تعامل و همکاری دستگاه های فرهنگی و اجتماعی در کاهش جرائم و آسیب ها تأکید کرد و افزود: نقش مشارکت همگانی ادارات در پیشگیری از جرائم درجامعه انکارناپذیر است و مشارکت و تعامل سازمان ها با پلیس نقش تعیین کننده ای در کاهش جرایم و آسیب ها دارد.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا