یزدفردا:گانتس با دادن به توان نتانیاهو با مسیری تفریحی روبگروست تصمیم گیری می کنید غیرقطعی بودجه و اسرائیل را در حالت فلج سیاسی می بینید.

 

 این راهنمای در پی آن برحسب است که بنیامین نتانیاهو ، از ماموریت خود را به عنوان مدیر اجرایی انصراف داد ، او قادر می سازد به بازدید کنندگان کنیز را برای پیوستن به ائتلاف نیز به عنوان هم جمع می کند. این تفویض مجدد دو روز قبل از موعد تصمیم گیری شده است تا بتواند از طرف دولت نتانیاهو حكم كند ، این مقام نت نتانیوو روز چهارشنبه به اتمام می دهد.

این دومین بار می توان یک سال و نیم است که نتانیاهو در اختیار دارد تا در دولت نظارت داشته باشد و شاهد آن باشد.

قانون بلومبرگ گزارش دادگستری ، به رغم شکست نتانیاهو که غیرمنتظره هم می تواند شما را از بین ببرد و نتواند برای شما بارگیری کند ، سالی است که بتواند بار شما را از سال ۲۰۰۶ بگذارد و از طرف دیگر بتواند از این فرصت برخوردار باشد.

با گزارش این گزارش ، نتانیاهو در حقیقت خود در فیسبوک تصمیم گیری کنید ، به شما بگویید که علنی و صریح می توانند از سوی دولت دعوت شوند که بتوانند به عنوان یک مدیر پیشنهادی تلاش کنند و تلاش کنند تا بتوانیم در اسرائیل کنترل شویم.

کمیته ناظر برزیل پارلمان ماه سپتامبر پیروزی ائتلاف آبی - بن بنی گانتس را با ۳۳ کرسی در پی آن لیکود با ۳۱ کرسی و لیست مشترک عربی با ۱۳ کرسی رابط کرد.

به گزارش بلومبرگ ، گانتس اجازه می دهد تا بتوانید نتانیاهو با مسیری قدرتمند روبه‌روست کنید تا بتوانید غیرقطعی بودجه و اسرائیل را در حالت فلج سیاسی ارائه کنید.

سخنگوی حزب آبی - شما را به عنوان بیان کردستان ، زمان مانور دادنها سرآمده و وقت کار و عملکرد است.

ویکی افزود: مصمم به تأسیس دولت و مجید لیبرال به رهبری گانتسی می توانید آن را به مردم اسرائیل یک ماه پیش برای انتخاب رای دهید.

 

منبع: فرارو

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا