مرحوم حجت الاسلام دعایی از قدیمی ترین یادگاران سالهای انقلاب وهمراه حضرت امام( ره ) درنجف محرر وگوینده رادیو صدای انقلاب و نخستین سفیر ایران در عراق بود.

در نخستین سالهای پیروزی انقلاب اسلامی که سه روزنامه سراسری معتبرتر ازدیگران بود ند بنیانگذار جمهوری اسلامی سرپرستی روزنامه کیهان را به حجت السلام خاتمی که درهامبورک بود واطلاعات را به روانشاد دعایی سپردند که مقام رهبری نیز حکم سرپرستی ونمایندگی خودرا در روزنامه اطلاعات تنفیذ نمودند همزمان وی منتخب مردم در سه دوره مجلس شورای اسلامی نیز بود
آنچه همگان از طیفهای مختلف فکری وسیاسی بدان معترفند صلابت خط سیاسی در عین اعتدال'صداقت .آزاد اندیشی ؛میانه روی وی بود ضمن انکه ساده زیستی پاکدستی صفای درون تواضع ومردمداری وصداقت وپاکی قلم او را ستوده اند روانشاد بی واهمه ومصلحت اندیشی در وصف ونقل بزرگان صدر انقلاب که از گود خارج شده زبان به تکریم می گشود وحتی برجنازه شان نماز میت اقامه می کرد
مرحوم دعایی سعی نمود اطلاعات را ازسیاست زدگی جناحی . تندروی ودشنام گویی حفظ کند چنانکه بعضی ازروی کنایه به اطلاعات لقب چهره رحمانی ورافت نظام دربرابر روزنامه کیهان داده بودند
وی درسال ۱۳۲۰ شمسی از پدری سید جلیل القدر وروحانی یزدی ومادرعفیفه وپاکدامن کرمانی که نقش ویژه ای درتربیت وی داشت دریزد متولد شد
خداوند روح وی را قرین رحمت خود ساخته و بردرجات عالیه اش بیفزاید.

یزد فردا ارتحال این عالم ربانی وپیشکسوت مطبوعاتی را تسلیت می گوید. 

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا