به گزارش یزدفردا: روح بلند علامه حسن زاده آملی به ملکوت اعلی پیوست.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا