یزدفردا:افسانه بایگان می‌گوید که بعد از پیاده‌روی اربعین، کنار گذاشته شده و حتی نزدیک‌ترین دوستانش هم جوابش را نمی‌دادند. او همچنین می‌گوید که عاشق و محب است و افتخار می‌کند در این برهه در انقلاب اسلامی زندگی می‌کند.

 

افسانه بایگان، بازیگر سینما و صداوسیما و از یادگارهای دهه‌ی 1360، گفتگویی با صداوسیما داشته است.

او در این گفتگو با محمدرضا شهیدی‌فرد، ادعا کرده از پروژه‌هایی هم که قرار بوده بازی کند کنار گذاشته شده است: بعد از پیاده‌روی اربعین، کنار گذاشته شدم و حتا نزدیک‌ترین دوستانم هم جواب من را نمی‌دادند!

او در بخشی از این گفتگو، در پاسخ به‌شهیدی‌فر که پس از توصیف این واکنش‌ها می‌پرسد: یعنی فکر کرده‌اند شما هم پیوسته‌اید به‌سلک ریاکاران؟!

پاسخ می‌دهد: متأسفانه بله! او در ادامه اما گفته: عاشقم، محبم و افتخار می‌کنم در این برهه در انقلاب اسلامی زندگی می‌کنم.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا