معاون اول رییس جمهور از مرکز هماهنگی و کنترل آب تهران بازدید کرد.
معاون اول رییس جمهور از مرکز هماهنگی و کنترل آب تهران بازدید کرد. به گزارش یزد فردا به نقل از ایسنا، اسحاق جهانگیری صبح امروز (شنبه) با حضور در شرکت آب و فاضلاب استان تهران، از مرکز هماهنگی و کنترل آب تهران بازدید کرد و با توضیحات وزیر نیرو در جریان برنامه ها و عملکرد این مرکز قرار گرفت. در این مراسم همچنین مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران گزارشی از وضعیت آب تهران و تاسیسات شرکت تامین و تصفیه آب و فاضلاب تهران ارائه کرد و گفت: تهران دارای 84 مخزن آب و 7 تصفیه خانه است و در هر ثانیه 27 متر مکعب آب از تصفیه خانه ها به شهر تهران انتقال داده می شود. وی همچنین به معرفی سامانه های کاربردی برای تحول در راهبری سیستم های هوشمند و کنترلی آب و فاضلاب تهران ارائه کرد و توضیحاتی درباره طرح اسکادای آب و فاضلاب بیان کرد. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان تهران همچنین مدیریت مصرف، کنترل اتوماتیک و هوشمند، کاهش هدر رفت آب، مدیریت انرژی در کل شبکه، تحلیل شبکه با استفاده از داده های آنلاین و جلوگیری از بحران را از اهداف اصلی طرح اسکادای آب و فاضلاب عنوان کرد و به تشریح دورنمای طرح اسکادای تهران و پروژه های مورد نیاز جهت تکمیل این طرح پرداخت. براساس این گزارش، مدیریت و راهبری تامین و توزیع آب و دفع، جمع آوری و تصفیه فاضلاب خانگی 17 میلیون جمعیت شهری استان تهران در سال 1410 بدون بکارگیری سامانه های هوشمند و کنترلی متصور نیست و اگر بتوان با استفاده از این سامانه ها فقط 10 درصد میزان نیاز تولید آب را کاهش داد، معادل 135 میلیون متر مکعب در سال یعنی دو برابر حجم سد لتیان صرفه جویی خواهد شد.
  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا