یزدفردا:المیرا شرفی مقدم در واکنش به اعلام خبر خطای انسانی در سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی با انتقاد از پاسخگو نبودن مسئولان نوشت چرا ما را شرمنده مخاطب کردید؟

 
 
 
  پ
 
 
  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا