یزدفردا:اولین تصاویر از محل اصابت موشک به نفتکش ایرانی سابیتی در دریای سرخ را مشاهده می کنید.


  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا