کلاس ترویجی روز مزرعه در هفته انتقال یافته های تحقیقاتی با حضور کشاورزان پیشرو و کارشناسان مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان های ارکان و بهاباد در مزرعه تحقیقی- ترویجی گندم برگزار شد.

 یدا.. جوادپور مدیر هماهنگی ترویج استان با اعلام خبر بالا گفت هدف از برگزاری کلاس های ترویجی روز مزرعه ، ارائه نتایج تحقیقات و معرفی ارقام جدید گندم می باشد.
وی گفت هر ساله نتایج علمی مرکز تحقیقات کشاورزی استان طی مزرعه های الگویی و نمایشی در اختیار کشاورزان قرار داده می شود و در پایان سال زراعی پس از برداشت گندم و تعیین میزان عملکرد هر کدام از ارقام کشت شده، رقم نمونه به کشاورزان معرفی می شود تا در صورت تمایل کشت سال بعد خود را به آن نمونه اختصاص دهند.


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا