كيفيت آب خروجي از آب شيرين كن جلگه بهاباد به ظرفيت 90 مترمكعب در شبانه روز ، ارتقاء كيفي يافت.

به گزارش روابط عمومي شركت آب و فاضلاب استان يزد : آب شيرين كن منطقه جلگه با انجام تعميرات اساسي شامل تعويض فيلترهاي ممبران و ميكروني و با هزينه اي بالغ بر 90 ميليون ريال ارتقاء كيفي يافت.

همچنين ساير تعميرات اصلاحي به منظور تسهيل در عمليات بهره برداري از دستگاه مذكور ، از برنامه هاي آتي دفتر بهره برداري از تاسيسات آب مي باشد .

لازم به ذكر است : آب مصرفي اهالي شهر بهاباد و مناطق جلگه از 4حلقه چاه با ظرفيت 85 ليتر بر ثانيه و 2 دستگاه آب شيرين كن در بهاباد و جلگه تامين مي گردد .


  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا