یزدفردا "انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان بافق برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری یزدفردا به نقل از  شورای اسلامی شهر بافق؛ انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی شهرستان بافق برگزار و اعضا با کسب اکثریت آرا به شرح ذیل مشخص شدند.

مهدی رنجبر به عنوان رئیس شورای اسلامی شهرستان بافق

عباس حاجی حسنی به عنوان نائب رئیس شورای اسلامی شهرستان بافق

حسن امیرزاده به عنوان سخنگوی شورای اسلامی شهرستان بافق

محمد رنجبر به عنوان عضو شورای اسلامی شهرستان بافق

اکبر شفیعی به عنوان عضو شورای اسلامی شهرستان بافق

لازم به ذکر است ریاست سال اول شورا را محمد رنجبر و سال دوم را حسن امیرزاده به عهده داشته اند.

شورای اسلامی شهرستان بافق متشکل از ۳ نفر از اعضای شورای شهر و ۲ نفر از اعضای شورای بخش بافق می باشد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا