عباس عسکری

۱- چند روزی از خبر بهت آور فوت یکی از همشهریان جوان ما به علت مرگ مغزی می گذرد. خبری که مردم شهر بافق را از انجام تا سرانجام در شوک فرو برد و به همین دلیل در صدر اخبار شهر قرار گرفت. اهدای اعضای بدن این پرستار جوان، آن هم در شرایطی که خانواده ایشان در اندوه ناشی از حادثه ناگهانی بودند، تحسین مردم را برانگیخت و هر کس در دل خود به این اقدام شایسته، آفرین گفت، چنان که بسیاری از مسوولان در بیانیه هایی این حرکت خردورزانه و انسانی را ستودند.

۲- مولانا معتقد است که اگر پیامبر (ص) توانست به آن درجات رفیع برسد، شما ای پیروان او! شما هم می توانید. اگر او با مجاهدت با نفس خود توانست به چنان مرتبه ای برسد که لایق مجاورت با حق باشد، رهروان او هم قادر هستند چنان مقامی را به دست آورند؛ اما، در آغوش کشیدن این هدف سترگ، شرطی هم دارد و آن این است که نباید خارج از دایره، تنها به تماشای درجات حضرت رسول (ص) نشست و آن را تحسین کرد، بلکه باید همانند همان الگوی مکرم، قدم در راه عمل نهاد؛ چنان هدفی نیازمند گام نهادن در آن مسیر سخت هست:
در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن / شرط اول قدم آن است که مجنون باشی

۳- اهدای عضوی از اعضای تن کسی که پاره تن خانواده بوده است، تحسین دارد؟ البته که دارد.
نجات جان بیماری که یک چشم پر از اشک و یک چشم پر از خون دارد، زیباست؟ بی شک سرشار از زیبایی است.
اما، مرگ که فقط برای دیگران نیست؛ یک روز هم نوبت ماست؛ “خدا نکند” و امثال آن هم تعارفی بیش نیست: دیر یا زود این شتر درب منزل ما هم می نشیند: «اقترب للناس حسابهم و هم فی غفله معرضون».
شاید ما هم بتوانیم در روز مرگ، حیات یک انسان دیگر را رقم بزنیم. اگر می توان جان یک هم نوع را نجات داد، چرا ما نجات دهنده نباشیم؟ چرا فقط نظاره گر رفتار زیبای دیگران باشیم؟ چرا خودمان زیبایی خلق نکنیم؟ ما که خود می توانیم چون ماه باشیم، چرا در زیر نور ماه بایستیم و تنها تماشاگر آن باشیم؟
به معراج برآیید چو از آل رسولید / رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید
چو او ماه شکافید، شما ابر چرایید؟ / چو او چست و ظریف است، شما چون هلپندید؟
ملولان به چه رفتید که مردانه در این راه / چو فرهاد و چو شداد دمی کوه نکندید
چو آن چشمه بدیدیت، چرا آب نگشتید؟ / چو آن خویش بدیدیت چرا خویش پسندید؟

۴-به سایت اهدای عضو بیمارستان مسیح دانشوری (www.ehda.ir ) مراجعه کنید و با ثبت نام خود، به اهدای عضو  خود در صورت مرگ مغزی رضایت دهید: «موتوا قبل ان تموتوا»

عباس عسکری

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا