یزدفردا"گروه اجتماعی "سرویس حوادث"خبرهای پلیس استان یزد: فرمانده انتظامي شهرستان بافق گفت: بستر اصلي پديد آمدن رفتارهاي مطلوب يا نامطلوب در رانندگي از دوران كودكي شكل مي‌گيرد.

سرهنگ فرهاد بيگلري، گفت: كودكان و نوجوانان سال‌ها قبل از آن ‌كه واجد شرايط قانوني رانندگي شوند، به تدريج با رفتارهاي كلامي و غيركلامي مختلف بزرگسالان هنگام رانندگي آشنا مي‌شوند.

سرهنگ بيگلري افزود: آنها تا قبل از رسيدن به سن قانوني رانندگي، هزاران بار نحوه‌ي رفتار كلامي و غيركلامي راننده‌هاي ديگر را مشاهده مي‌كنند و آنها را به دقت زير نظر مي گيرند و اين رفتارها را با افكار كودكانه‌ي خود مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار مي‌دهند و الگوهاي رفتاري را كه برايشان محبوب‌تر باشد به سادگي مي‌پذيرند.

اين مقام انتظامي تصريح كرد: به زبان آوردن واژه‌هاي ناخوشايند هنگام رانندگي،‌ واكنش نشان‌ دادن حركتي به رفتار ديگران در رانندگي، عبور از چراغ قرمز و بي‌اعتنايي به مقررات راهنمايي و رانندگي، در مقابل گوش‌هاي شنوا و چشمان نظاره‌گر كودكان و نوجوانان زمينه‌هاي اوليه را براي رانندگي‌هاي تهاجمي آنان در آينده فراهم مي‌كند.

وي ادامه داد: ناهنجاري‌هاي ترافيكي و رفتارهاي نامطلوب در رانندگي ريشه در شكل‌گيري شخصيت افراد تحت تأثير الگوهاي غلط رانندگي دارد و بستر اصلي پديد آمدن رفتارهاي مطلوب يا نامطلوب در رانندگي از دوران كودكي شكل مي‌گيرد.

سرهنگ بيگلري با اشاره به اينكه می بايست ريشه‌ي اصلي رانندگي‌هاي تهاجمي و تخلفات ناشي از آن را در شرايط رواني و خصيصه‌هاي شخصيتي افراد متخلف جستجو كرد، تأكيد كرد: ارائه‌ الگوهاي مطلوب رانندگي و آشنا كردن نوجوانان و جوانان با ويژگي‌هاي يك راننده‌ي خوب، مي‌تواند از روش‌هاي مؤثر در پيشگيري از رانندگي‌هاي تهاجمي و بروز حوادث رانندگي در جامعه باشد.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا