صد درصد بودجه پژوهشی سال 94 دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر جذب شد.

رئیس اداره امور پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر با اعلام این خبر گفت: بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده به دفتر طرح و برنامه و بودجه سازمان مرکزی و پس از بررسی و ارزیابی های انجام شده در خصوص میزان جذب بودجه پژوهشی واحد اشکذر که در جلسه ای با حضور دکتر حسین بدیعی، مدیر کل برنامه و بودجه دانشگاه آزاد اسلامی و همکارانشان در دانشگاه آزاد اسلامی استان یزد برگزار شد این واحد دانشگاهی توانست بودجه پژوهشی سال 94 را صد درصد جذب کند.

دکتر سمانه صدیقی خاطرنشان کرد: این برای سومین سال متوالی است که دانشگاه آزاد اسلامی واحد اشکذر موفق شده با برنامه ریزی دقیق و بهینه، بودجه پژوهشی خود را به صورت کامل جذب و در ردیف های هشت گانه بودجه هزینه کند.

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا