دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردکان گفت: احیا و پویایی ستاد امر به معروف و نهی از منکر، شناسایی و رفع مشکلات فرهنگی و اجتماعی است.

یزدفردا: مهدی حسن‌پور دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اردکان در دیدار با دبیر ستاد امربه ‌معروف و نهی از منکر اردکان، قانون حمایت از امربه ‌معروف را به‌عنوان پشتوانه بسیار مناسب و قوی برای احیای این فریضه در اجرای دقیق آن دانست و از دبیر ستاد، برگزاری منظم و برنامه محور جلسات با حضور اعضای ستاد و پیگیری مصوبات آن را خواستار شد.

او ایجاد همگرایی بیشتر بین مجریان امربه‌ معروف و ضابطان، را مهم و ضروری برشمرد و گفت: ایجاد هماهنگی و همراهی در انجام امور نقش مؤثری در پیشبر و تحقق اهداف دارد.

حسن‌پوربر تعیین چشم‌انداز و تعیین برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت، برای ستاد امر به معروف و نهی از منکر تأکید کرد و ظهار داشت: تعیین سرفصل برای تدوین امور و ایجاد معیار در ایجاد هماهنگی و افزایش تأثیر گذاری برنامه‌های ستاد ضروری است.

به منظور دستورالعمل دادستانی کل کشور برای حمایت از امران به معروف، شعبه اول دادیاری دادسرای اردکان به جرائم مرتبط اختصاص یافت.

  • نویسنده : یزدفردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا