محمد رضا شوق الشعراء


دیدار و گفتگوی دوستانه و خودمانی یک ساعت و چهل دقیقه ای با  میرمحمدی  استاندار یزد
دیدار امروز عصرمان با سید محمد میرمحمدی  استاندار  یزد که با هماهنگی و.برنامه ریزی دوستی قدیمی در دفتر ساده استاندار یزد  انجام شد و  قرار  بود  کوتاه باشد،  یکساعت و چهل دقیقه و تا قبل از اذان طول کشید، و نتیجه بحث و گفتگوی خودمانی طولانی که تنهایی و بدون حضور  کارمندان استانداری و روابط عمومی در رابطه با مسایل مختلف شهر و  استان بود، منتهی به قول یک  مصاحبه کلی و  بی پرده در رابطه با مشکلات فرا روی شهر و استان و  هشت محور  توسعه استان شد، که قرار  است در اولین فرصت و  قبل از پایان سال انجام گیرد.
صحبت های میرمحمدی که تابحال  انتقادات زیادی از او داشته ایم، بی حب و بغض و گرم و  منطقی و بر محور عقلانیت و  قبول  واقعیت  های موجود  جامعه بود، و  بهرحال همه سعی  خود را برای انجام  کاری که فکر ی می کرد درست است،  انجام داده بود، هر  چند که  با شرایط فعلی و  بسیاری  از مدیران و نیروهای  موجود،  انجام  کوچکترین  کار  در استان خود  بزرگترین  معجزه است.
میرمحمدی در قسمتی  از سخنانش و  آنگاه که  نقبی به گذشته زد از دهها سال  پیش و آنزمان  که  به مدرسه می رفت و کتاب های چند صد مسأله ای که می خواندند گفت، کتاب هایی  که  مسأله های  مختلفی  برای حل کردن و  بهانه های زیادی  برای فکر  کردن داشت،  و دانش آموزان را پرسشگر بار می آورد، و  اما  امروز  چه سخت  جای  کتابهایی که دانش آموزان را به  فکر  و پرسشگری  وادار کند در سیستم  آموزشی خالی است.
میرمحمدی در قسمت هایی از گفتگو،  از  وظایف و رسالت و تاثیر رسانه ها و خبرنگاران بر جامعه گفت  و  از  روشنگری و نقدها  استقبال کرد، و منتقدان را بازوی مدیران و در خدمت جامعه دانست  و متوجه  شدیم که  در این  سالها  یکی  از خوانندگان پر و پاقرص  مطالب  ما او  بوده است،  و  نه  تنها مطالب  ما  که  دیگر رسانه ها  را نیز بنوعی رصد می کند.
بسیاری از حرف های گفته شده امروز  را که متاسفانه جایی ضبط نشد و بحث بسیار خوب و پرباری هم بود می ماند  تا در قالب مصاحبه  در بیاید و  اما ما ماندیم  و این سوال که هر کس دیگری  هم  امروز بجای میرمحمدی  استاندار  یزد  بود، در شرایط  فعلی و  با  اوضاع استان و  کشور، چکار دیگری می توانست  انجام  دهد !؟ و  همینکه او  با  باندهای پنهان حاکم  تمامیت خواه همراه نبوده و  بفکر ساخت و ساز نیست،  شاید که  بزرگترین  امتیاز  برای  او و  استان  باشد.
ادامه دارد......

  • نویسنده : یزد فردا
  • منبع خبر : خبرگزاری فردا